Lütfen bir mod seçin:  

Haberler


12

 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca, adres ve durumlarının tespit edilememesi ve aidatlarının ödenmemesi nedenleriyle üyelikleri askıya alınan üyelerle ilgili olarak yapılacak işlemler ile kayıt silme konusunda belirsizlik taşıyan hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla birliğinize gönderilen ilgide kayıtlı yazılarımızda değinilen konulardan, oda ve borsaların üyelerinin askıda bulundukları ve aidat tahakkukları durdurulduğu süreler için aidat ödeme, yükümlülüklerinin devam edip etmediği hususunda Gümrük ve Ticaret bakanlığına yapılan başvurular üzerine, konunun bakanlıkça yeniden değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekliliği hasıl olmuştur açıklama için tıklayın...

Okunma Sayısı: 6536
resim
Yazdır