Lütfen bir mod seçin:  

Haberler


20

Başkan Karaçil yapmış olduğu açıklamada ; ‘’ 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar Ülkemiz sınırları içerisinde meydana gelen yangın, aşırı sıcak zararı, sam yeli çığ, heyelan taban suyu yükselmesi, sel, su baskını, fırtına, aşırı kar yağışı, dolu, don, kuraklık, yıldırım düşmesi ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören üreticilerimizin, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine göre kayıtlı olup üretim faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Bakanlığın görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (diğer kamu ve kuruluşları hariç) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TTK) olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin 08/04/2015 tarih ve 2015/7510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda,

Yangın, aşırı sıcak zararı, sam yeli çığ, heyelan taban suyu yükselmesi, sel, su baskını, fırtına, aşırı kar yağışı, dolu, don, kuraklık, yıldırım düşmesi ve hortum afetlerinden zarar gören ve kredi borçlarının ertelenmesini isteyen çiftçilerimizin kararnamenin yayınladığı tarih itibariyle, 31 ARALIK 2015 mesai saati bitimine kadar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ÇKS kimlik ve arazi bilgileri ve dilekçe ile yapmaları gerekmektedir. Ayrıca kararname kapsamında borç ertelenmesi isteyen çiftçilerimizin kredi kuruluşlarına da (Ziraat Bankası A.Ş. veya bağlı bulundukları Tarım Kredi Kooperatifine) dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.’’ Dedi. 

Okunma Sayısı: 2318
resim
Yazdır