Lütfen bir mod seçin:  

Haberler


08

8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ilgili Bakanların katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. 81 ilin oda-borsa başkanları illerindeki en önemli 5 sorunu ve çözüm önerisini birinci ağızdan hükümete aktarma fırsatı buldu.

Şura’ya Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, oda ve borsaların, büyük bir gayretle kapsamlı bir çalışma yaptıklarını, 81 il ve 160 ilçedeki mikro ve makro ekonomik sorunları belirlediklerini söyledi. Ardından, çözüm önerilerinin de hazırlandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, tüm bu sorun ve önerileri, ilgili Bakanlıklar ve kamu kurumları bazında da tasnif ettiklerini ifade etti.

Teşvik uygulamasının ilin veya bölgenin lokomotif ürünleri dikkate alınarak sektörel bazda gerçekleştirilmesi, gıda işleme tesisleri için asgari yatırım tutarının indirilmesi

Yurt dışında şirket açan, ortaklık kuran Türk firmalarının da Eximbank kredilerinden faydalanması

Organize Sanayi Bölgeleri içinde TEDAŞ mülkiyetindeki elektrik dağıtımı ile ilgili tüm sistemlerin bedeli karşılığında OSB‘lere devredilmesi

1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına yeni sanayi alanlarının eklenmesi hususundaki bürokrasi ve bu durumun yatırımcılar için engel teşkil etmesi

Seracılığın gelişmesi için jeotermal enerjinin kullanılacağı Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerinin kurulması

Çıldır Havaalanının yolcu ve yük taşımacılığına açılması, İzmir-Denizli tren hattının Yüksek Hızlı Tren haline getirilmesi

Pamuğun stratejik ürün olarak kabul edilmesi ve ekim alanlarının genişletilmesi hususunda çiftçinin desteklenmesi

Turizm sektörünün güçlenmesinde önemli potansiyele sahip termal suyun sağlık sektöründe kullanılması

Ülkemizdeki meslek liselerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne devredilmesi

Coğrafi işaretlerin, kararname ile değil çıkarılacak bir yasa kapsamında korunması konularını Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'na iletti. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu Şura’nın bitiminde de bir konuşma yaptı. Oda ve borsa başkanları sayesinde bütün Türkiye’yi dinlemiş olduklarını belirten Davutoğlu şunları söyledi:

“İstişare olumlu adımlar yapmak için yapılır, istişare ortak bir vizyonu geliştirmek için yapılır. Bugün bir taraftan sizleri dinlerken diğer taraftan da notlar aldım. Gerek arada, gerekse masa etrafında arkadaşlarla istişare edip gündeme getirdiğiniz bazı sorunlara doğrudan müdahalelerde bulunma kararı aldım. Dolayısıyla bugünkü istişarenin hemen bugünkü ürünlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizin gündeme getirdiğiniz konular gündeme geldiği anda arkadaşlarımız çalıştılar, ne yapılabilecekse bunları ilettiler, bazı somut kararlar aldık bugünlük. Ama önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda emin olunuz ki gündeme getirdiğiniz her konu mutlaka değerlendirilip çözüme kavuşturulacak

Her şeyden önce kadın girişimcilerimiz adına son sözü alan Sayın Zerrin Hanıma çok teşekkür ediyorum ve bu çerçevede de kadın girişimcileri her zaman en iyi şekilde desteklemek için onları bereketli ellerini, her zaman bereketli olan ellerini Türk ekonomisine katkıda bulunmak için devreye sokmak yolunda zaten çok ciddi adımları attık, atıyoruz. Mutlaka takip etmişsinizdir geçtiğimiz haftalarda KOSGEB ve Kredi Garanti Fonundan kadın girişimcilere hibe ve kredi desteklerinde pozitif ayrımcılık yapma kararı almıştık, bunu daha da geliştirebiliriz. Ancak şu anda hibe ve destekte kadın girişimcilerimize yüzde 20, Kredi Garanti Fonunda ise yüzde 10 ek destek sağlama kararını almış bulunuyoruz, hayırlı olsun. Kadın girişimcilerimize destek bizim boynumuzun borcudur.

Yine beni memnun eden çok önemli bir husus; geçtiğimiz hafta ilan etmiş olduğumuz istihdamı, imalat, sanayi, yatırımı ve üretimi teşvik paketinin sizler tarafından çok kısa bir sürede bu kadar özümsenmiş, bu kadar benimsenmiş olması bizi çok mutlu etti. Birçok konuşmacımız bu teşvik paketine atıfta bulundu ve bunun ekonomimize büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Bu teşvik paketinin böylesine benimsenmiş olması bizim için çok önemli bir göstergedir. Bu yönde gelebilecek ek tekliflere her zaman açığız.

Yine beni çok memnun eden, gerçekten ülkemizin geleceği açısından sadece ekonomik bağlamda değil siyasi bağlamda da ümitlenmemizi, ümitvar olmamızı güçlendiren bir husus da, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen oda temsilcilerimizin çözüm sürecine yaptığı atıftır. Çözüm süreci sadece siyasal bir proje değildir, kültürel bir proje değildir, bugün sizlerin de ortaya koyduğu gibi, büyük bir ekonomik projesidir, sosyoekonomik projedir ve ülkemizin kalkınmasındaki en önemli katkı alanlarından biridir.

Bütün ülkemizin her köşesinden gelen iş adamlarımız bilsinler ki, ülkemizin her köşesinde kamu düzeni egemen olacak. Kamu düzenini bozmak isteyen, kamu düzeni üzerinden iş dünyasını tarumar etmek isteyen, iş yerlerini yakan, yıkan çabalara hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Kamu düzenini mutlaka egemen kılacağız ve kamu düzeni üzerinden de ekonomik yatırımlarımızın garanti edilmesini sağlayacağız.

Hiç tereddüdünüz olmasın, Türkiye’nin her bir santimetrekaresinde hem barış ve kardeşlik hakim olacak, hem de kamu düzeni hakim olacak. Bu konuda Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizden gelen oda başkanlarımıza gösterdikleri hassasiyet ve kararlılık dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum.

Yine bir başka husus bütün hemen hemen oda başkanlarımızın bir talebi benim dikkatimi çekti her yerde Sinop’ta da, Samsun’da da, Güney’de de, Mersin’de her yerde organize sanayi bölgeleri konusundaki talepler bu çok önemli bir gösterge. Herkes ya organize sanayi bölgesi kurulmasını istiyor tek istisnası o anlamda organize sanayi bölgesi olmadığı için Artvin’di, Artvin Oda Başkanımız dile getirdiğinde Artvin’e gittiğimde de bunu tetkik etmiştim. Tekrar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı sordum derhal, Artvin’e inşallah tek organize sanayi bölgesi olmayan ilimiz.

Bir oda başkanımız Organize Sanayi Bölgesi Kanunun geçici 9. maddesine atıfta bulunup bedelsiz parsel tahsisisin uzatılması talebinde bulunmuştu. Hemen gerekli girişimde bulunduk toplantı esnasında Bakanlar Kuruluna sevk edilen bir husustu Başbakanlığa sevk edilen bir husustu. Bugünden itibaren bu toplantıyla birlikte Organize Sanayi Bölgesi Kanunun geçici 9. Maddesi yani bedelsiz parsel tahsisinin 12 Nisan 2015’den itibaren iki yıl daha uzatılması talebi karara alınmıştır.

Aradaki istişarelerle bu konuda gerekli adım atıldı Bakanlar Kurulu kararı da çıkartılıyor. Yine organize sanayi bölgelerinin enerji sorunları gündeme gelmişti. Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz ve enerji sorunlarının çözümü için Enerji Bakanlığımız ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız arasında ortak bir komite kuruldu en kısa zamanda bu enerji sorunlarının çözümünde de kararlıyız.

Yine dikkatimi çeken ve beni memnun eden husus organize sanayi bölgelerinin artık sanayi bölgesi adıyla değil, bazı ihtisas alanlarıyla tanımlanması. Hayvancılık organize sanayi bölgesi, tarım organize sanayi bölgesi, enerji organize ihtisas bölgeleri halinde tanımlanması. Bu da çok önemli, çünkü ihtisas bölgelerinin artması o alandaki kümelenmeyi ve o alandaki çalışmaları teşvik eden bir olgu. İki ihtisas bölgesi bu anlamda ile ilgili talep gelmişti yargı hususu olan. Birisi Bartın, Zonguldak ve bölge için önemli olan Filyos endüstri bölgesi mahkeme kararıyla durdurulmuştu. Bu konuda Mayıs ayı içinde iptal kararına uyarak işlemleri ikmal etmek için çalışıyoruz. Filyos endüstri bölgesi mutlaka şu veya bu gerekçeyle yargı kararları da göz önünde bulundurularak tamamı erdirilecek. Aynı şekilde Ceyhan enerji ihtisas endüstri bölgesinin kamulaştırma işlemleriyle ilgili yargı süreci devam ediyor. İnşallah onu da yine yargı kararları çerçevesini onları da göz önüne alarak çözüme kavuşturacağız.

Yine çok üzerinde hemen hemen bütün oda başkanlarımızın durduğu hususlardan bir tanesi teşvik sistemi. Teşvik sistemi arkadaşlar nihayetinde iller arasındaki farklı avantajların değerlendirilmesi amacıyla ortaya konan bir mekanizma. Hem gelir dağılımı adaletsizliklerini ve alt yapı farklılıklarını ortadan kaldırmak, hem de belli alanlarda, belli sektörleri, belli bölgelerde teşvik ederek Türkiye’nin gelenine ekonomik kalkınmayı yaymak. Şimdi bu çerçevede teşvik sistemi uygulamasını performans değerlendirmesine tabi tutuyoruz ve sizden bugün gelen talepler de göz önünde bulundurularak sadece il bazında değil, ilçe bazına inecek şekilde teşvik sistemini yeniden değerlendireceğiz ilçe bazına inecek...

Çünkü birçok ilimizde il içinde de çok farklı ilçelerimizin farklı gelişmişlik düzeylerinin olduğunun farkındayız özellikle büyük illerde, ben Konya’dan da bunu çok yakından biliyorum. Bunlar yalnız şuna dikkatinizi çekmek isterim: Nihayet teşvik sisteminde hangi esasları getirirseniz getirin mutlaka itiraz eden iller olacaktır, ilçeler olacaktır. Mesele belli bir optimizasyonla en objektif kriterleri ortaya koyup bunların hayata geçirilmesini sağlamak. Dolayısıyla, sizlerden gelecek verileri değerlendireceğiz. Ama ayrıca şunu da bilelim: Destekler teşvik sistemi üzerinden olmuyor sadece, genel teşvikler var, stratejik faktörler var, beşinci bölge desteği alan öncelikli sektörler var, büyük ölçekli projelere verilen ek destekler var. Burada detaya girmek istemiyorum ama, sadece meseleyi bölge bazında verilen, altı bölgeye yayılmış desteklere yoğunlaşmayın, sektörler bazında ar-ge konusunda olduğu gibi stratejik sektörler bazında, büyük ölçekli projeler bazında verilen ek destekler var. Kalkınma bölgeleri, kalkınma ajansları, TÜBİTAK üzerinden verilen destekler var, bütün bu desteklerinin hepsinin birden göz önüne alınması, hepsinin sizin tarafınızdan değerlendirilmesi önemli.

 

 

Okunma Sayısı: 2658
resim
Yazdır