Lütfen bir mod seçin:  

Haberler


29

 

Yönetim Kurulu olarak yapılan toplantıda gündemdeki torba yasa kanunda çıkan borçların yapılandırılması maddesi dikkate alınarak varılan karar; Bildiğiniz üzere; 5174 sayılı kanunun 50.maddesine göre üyeler her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlü olup, her yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte aidatlarını öderler. Aidatın yasal süre içerisinde ödenmemesi halinde 5174 sayılı yasanın 77. maddesi gereğince, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmesi yasal bir zorunluluktur.

 

6736 sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19.08.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan kanun kapsamında 2016 yılı 2. taksitleri hariç, aidat alacaklarına uygulanan gecikme zammı alacaklarının tahsilinden vazgeçilecektir. Üyelerimizin kanunda düzenlenen gecikme zammı affından yararlanabilmesi için 31 Ekim 2016 tarihine kadar Borsamıza bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

 

                                                                                                                                             SUNGURLU TİCARET BORSASI

                                                                                                                                               YÖNETİM KURULU BAŞKANI

                                                                                                                                                            Halim KARAÇİL

Okunma Sayısı: 1542
resim
Yazdır